Shenzhen Duo-Lai Mi Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shenzhen Duo-Lai Mi Electronics Co., Ltd.
Guangdong, China

Wide use at Outdoor camping, office, home, kitchen, etc.!
High quality products have passed CE, FCC, ROHS certification!
Hot sale at Wish, Amazon, AliExpress, Standalone, LAZADA, eBay!
Dropshipping service can be provided!
Variety of styles for your choose!